bàn phím chuột máy tính

11 48 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:53

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC GV: Phạm Thị Kim Dung KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Em nêu dạng thông tin Thông tin dạng văn Thông tin dạng âm Thông tin dạng hình ảnh Thứ ngày 24 tháng năm 2008 Tin học - Bàn phím máy tính Khu vực Các phím mũi tên a- Khu vực bàn phím Hàng phím số Hàng phím Hàng phím sở Hàng phím Hai phím có gai Hàng phím sở Là mốc cho việc đặt ngón tay gõ phím Hàng phím Hàng phím Hàng phím số Phím cách - Chuột máy tính: Nút phải Nút trái Chuột máy tính giúp điều khiển máy tính thuận tiện, nhanh chóng 3- Sử dụng chuột * Cách cầm chuột: - Đặt úp bàn tay lên chuột, ngón trỏ đặt nút trái chuột, ngón đặt vào nút phải chuột - Ngón ngón lại cầm giữ hai bên chuột 3- Sử dụng chuột * Con trỏ chuột : Có hình mũi tên Có nhiều hình dạng khác , , … * Các thao tác với chuột: - Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí chuột mặt phẳng - Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột thả ngón tay - Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp - Kéo thả chuột: Nhấn giữ nút trái chuột di chuyển trỏ chuột tới vị trí cần thiết thả ngón tay nhấn giữ chuột 4- Thực hành Quan sát bàn phím: - Chỉ khu vực bàn phím - Chỉ hàng phím: Hàng phím sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số Sử dụng chuột - Cách cầm chuột - Các thao tác với chuột [...]...4- Thực hành Quan sát bàn phím: - Chỉ ra khu vực chính của bàn phím - Chỉ ra các hàng phím: Hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số Sử dụng chuột - Cách cầm chuột - Các thao tác với chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: bàn phím chuột máy tính , bàn phím chuột máy tính , bàn phím chuột máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay