bài 14 mĩ thuật 3

15 159 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:53

Mĩ thuật Tiết 14 - Tuần 14 BÀI 14 :VẼ THEO MẪU VẼ CON VẬT QUEN THUỘC BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC Quan sát vật sau: * Đây vật gì? • Con thỏ * Nó có đặc điểm bật? • Có hai tai dài BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC Đây vật gì? • Con mèo * Nó có đặc điểm gì? • Có tai nhọn • Đuôi dài * Nó có ích lợi không? - Nó bắt chuột BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC Đây vật gì? • Con chó • Màu sắc nào? • Màu vàng BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC Đây vật gì? • Con gà • Con vịt CÁCH VẼ • Vẽ phận -Vẽ thân -Vẽ đầu -Vẽ chi tiết CÁCH VẼ • Vẽ chi tiết CÁCH VẼ • Vẽ màu Những tranh đẹp BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC THỰC HÀNH • Các em nhớ lại vật quan sát kỹ vẽ vào tập vẽ nhé! [...]... BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC BÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘC THỰC HÀNH • Các em nhớ lại con vật mình đã quan sát kỹ nhất và vẽ vào vở tập vẽ nhé!
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 14 mĩ thuật 3 , bài 14 mĩ thuật 3 , bài 14 mĩ thuật 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay