1302402376189 LOP3TP2

7 139 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:52

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Giáo viên: Phạm Thị Kim Dung Kiểm tra cũ Khu vực bàn phím có hàng phím nào? Hàng phím số Hàng phím Hàng phím sở Hàng phím Phím cách Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2008 Tin học Cách đặt tay bàn phím Cách đặt ngón tay phím hàng sở Tay trái Tay phải Chúng ta gọi tám phím A, S, D, F, j, K, L, ; phím xuất phát Cách gõ phím hàng sở Tay trái Tay phải Ngón tay tô màu gõ phím màu Sau gõ phím G H phải đưa ngón tay trở phím xuất phát tương ứng F J Bước 1: Khởi động phần mềm Microsoft Word Bước 2: Thực tập gõ phím hàng sở
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302402376189 LOP3TP2 , 1302402376189 LOP3TP2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay