1302402299501 LOP3TH1

6 135 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:52

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Giáo viên: Phạm Thị Kim Dung Kiểm tra cũ Nêu cách chơi que có sẵn hình trò chơi Stick Vào Skill\100 Stick pick up 500 Stick pick up Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Tin học Bước 1: Khởi động trò chơi Block Bước 2: Thực chơi với bảng có nhiều ô Bước 4: Thoát chương trình trò chơi Block Chú ý: Các nhóm thi xem nhóm thắng Bước 1: Khởi động trò chơi Dots Bước 2: Thực chơi với lưới ô có nhiều điểm đen chơi mức khó tuỳ vào khả Bước 4: Thoát chương trình trò chơi Dots Chú ý: Ai thắng máy tính điểm 10 Bước 1: Khởi động trò chơi Sticks Bước 2: Thực chơi với que liên tiếp que có sẵn hình Bước 4: Thoát chương trình trò chơi Sticks
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302402299501 LOP3TH1 , 1302402299501 LOP3TH1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay