1302396936626 bai 5

7 137 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Bài Trong gia đình Máy tính hoạt động đợc nhờ có xử lý Vậy gia đình nhờ có xử lý mà sử dụng đợc nhiều thiết bị điện tử nh: hẹn tắt mở ti vi, hẹn báo thức cho đồng hồ vv 2 Trong quan, cửa hàng bệnh viện: Nhờ có máy tính mag soạn thảo in văn bản, bán vé máy bay, rút tiền tự động, bán hàng tự động, theo dõi bệnh nhân, vẽ hình vv Trong phòng nghiên cứu nhà máy: Trong phòng nghiên cứu, nhà máy, máy tính giúp ngời làm việc xác, đỡ vất vả Ví dụ: Máy tính điều khiển thiết bị máy mọc làm việc thay ngời, máy tính vẽ phận xe ô tô lắp ghép chúng giúp ngời tiết kiệm đợc thời gian vật liệu Mạng máy tính Nhiều máy tính nối với tạo thành mạng máy tính, máy tính mạng nói chuyện, trao đổi thông tin với Nhiều máy tính giới nối mạng với gọi mạng internet
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396936626 bai 5 , 1302396936626 bai 5 , 1302396936626 bai 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay