1302396836283 bai 4

9 143 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ năm ngày 25 tháng năm 2008 Bài Chuột máy tính Chuột máy tính - Chuột máy tính dùng để làm gì? Chuột máy tính giúp em điều khiển máy tính thuận tiện, nhanh chóng Quan sát chuột mô tả mặt chuột Sử dụng chuột - Cách cầm chuột: * Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón đặt vào nút phải chuột * Ngón ngón lại cầm giữ hai bên chuột - Con trỏ chuột * Trên nàm hình em nhìn thấy có hình mũi tên mũi tên trỏ chuột * Mỗi thay đổi vị trí chuột hình mũi tên di chuyển theo * Con trỏ chuột có nhiều dạng khác - Các thao tác sử dụng chuột * Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí chuột * Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột thả ngón tay * Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp * Kéo thả chuột: Nhấn giữ nút trái chuột di chuyển trỏ đến vị trí cần thiết thả ngón tay giữ chuột Thực hành T1 Em quan sát chuột máy tính phân biệt nút trái, nút phải T2 Cầm chuột tâpọ thao tác di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột Bài tập Hãy chọn ghép cụm từ bên trái với cụm từ thích hợp cột bên phải để câu nghĩa Biểu tượng hình vẽ thu nhỏ hình máy tính Chuột máy tính giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng thuận tiện Màn hình cho biết kết hoạt động máy tính Bàn phím dùng để gõ chữ vào máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396836283 bai 4 , 1302396836283 bai 4 , 1302396836283 bai 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay