1302396813220 bai 3

8 166 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2008 Bài Bàn phím máy tính Bàn phím: Các em làm quen với bàn phím (Hình 19) Khu vực Các phím mũi tên *Hàng phím sở: (Hàng thứ từ dới lên) A S D F G H J K L ; - Hàng phím sở có hai phím có gai F J làm mốc cho việc đặt ngón tay gõ phím * Hàng phím Q W E R T Y U I O P { } * Hàng phím dới Z X C V B N M < > ? * Hàng phím số ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = * Hàng dới Ctrl Alt - Phím dài gọi phím cách Alt Ctrl
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396813220 bai 3 , 1302396813220 bai 3 , 1302396813220 bai 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay