1302396793423 bai 3 chuong 2 t2

6 140 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Bài (Tiết 2) Trò chơi sticks Khởi động trò chơi Nháy chuột lên biểu tượng: sticks hình Lúc giao diện trò chơi sau: Lựa chọn mức độ trò chơi Nháy chuột chọn Nháy chuột chọn Quy tắc chơi Các que (đoạn thẳng) có màu khác xuất hình với tốc độ nhanh dần Que xuất sau đè lên que có, Nếu đưa trỏ vào que không bị que đè lên trỏ có hình dấu + Nhiệm vụ em nháy chuột thật nhanh chinh xác làm biến hết que Khi hết que máy tính chúc mừng em (hình vẽ sau) Chọn yes tiếp tục lượt chơi Chọn no để thoát khỏi trò chơi Lưu ý: Nếu em nháy chuột chậm số que tính nhiều thêm chứng tỏ em chưa sử dụng chuột thành thạo Nháy nút lệnh X bên phải hình để thoát khỏi trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396793423 bai 3 chuong 2 t2 , 1302396793423 bai 3 chuong 2 t2 , 1302396793423 bai 3 chuong 2 t2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay