1302396764298 bai 2 chuong 2 t1

6 154 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008 Bài (Tiết 1) Trò chơi Dots Khởi động trò chơi Nháy đúp chuột lên biểu tợng Khi hình trò chơi nh sau: Quy tắc chơi Ngời chơi máy tính thay phiên tô đậm đoạn thẳng nối hai điểm mầu đen cạnh Muốn tô đoạn thẳng nối hai điểm ta em nháy chuột vào đoạn Ai tô đợc ô vuông đợc điểm đợc tô thêm lần nữa, ô vuông em tô đánh dấu O, ô vuông máy tính tô đánh dấu X Điểm Máy tính Điểm em Kết thúc trò chơi kết phía dới hình, điểm máy tính bên trái (My Score) điểm em bên phải (Your Score) Nhấn phím F2 để tiếp tục lợt chơi Nháy chuột lên nút lệnh X góc bên phải hình để thoát khỏi trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396764298 bai 2 chuong 2 t1 , 1302396764298 bai 2 chuong 2 t1 , 1302396764298 bai 2 chuong 2 t1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay