1302396743267 bai 1 tiet 2

9 164 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2008 Bài Người bạn em Tiết Làm việc với máy tính I Lý thuyết: Bật máy Khi muốn mở máy tính em cần làm gì? Bật công tắc hình Bật công tắc thân máy tính (Khi bắt đầu làm việc hình máy tính sau) Gọi hình Tư ngồi - Tư ngồi cho phù hợp? - Ngồi thẳng, tư thoải mái, chuột đặt bên tay phải ánh sáng - Vì không nên chiếu thẳng ánh sáng vào hình? - Sẽ làm cho bị chói mắt ảnh hưởng đến học tập làm việc Tắt máy - Tắt hết tất chương trình làm việc, sau tắt máy III Bài tập Bài Đáp án a Khi nối với nguồn điện, máy tính làm việc b Có nhiều biểu tượng hình Bài - Cận thị - Vẹo cột sống Bài a B M A N P H I M b N H c B I N Ê U T Ư C H U Ô T d Ơ N G
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396743267 bai 1 tiet 2 , 1302396743267 bai 1 tiet 2 , 1302396743267 bai 1 tiet 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay