1302396572064 am nhac

10 184 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ ngày 11 tháng năm 2008 âm nhạc Nghi l cho c L cho c Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc Quốc ca Việt Nam nguyên hát Tiến quân ca nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, Hà Nội Văn Cao, tên thật Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 / 11 / 1923 Hải Phòng ngày 10 / 07 / 1995 Ông nghệ sĩ đa tài âm nhạc , thơ ca, hội hoạ, âm nhạc đỉnh cao nghiệp ông, làm cho tên tuổi ông sống Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc Bi hỏt: Quc ca Vit Nam Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc ng vinh quang xõy xỏc quõn thự: cỏch núi tng trng v s quyt tõm chin u p tan mi ý xõm lc ca quõn thự Sa trng: chin trng Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc c li theo tit tu: on quõn Vit Nam i, chung lũng cu quc x x x x x x x x x Bc chõn dn vang trờn ng gp ghnh xa x x x x x x x mỏux chin thng vang hn nc C in x x x x x x x x on quõn Vit Nam i, chung lũng cu quc x x x x x x x x x x Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc ng vinh quang xõy xỏc quõn thự x x x x x x x Thng gian lao cựng lp chin khu x x x x x x x x Vỡ nhõn dõn chin u khụng ngng x x x x x x Tin mau sa trng x x x x x x Tin lờn ! Cựng tin lờn ! x x x x x Nc non Vit Nam ta vng bn x x x x x x x x Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc Nhc:Quc ca Vit Nam Thứ ngày 11 tháng năm 2008 m nhạc TR LI CU HI: Bi quc ca Vit Nam c hỏt no ? Trong nghi l cho c Ai l tỏc gi ca bi quc ca Vit Nam ? Nhc s Vn Cao Khi cho c v hỏt quc ca chỳng ta phi cú thỏi nh th no ? ng trang nghiờm, hng nhỡn quc kỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302396572064 am nhac , 1302396572064 am nhac , 1302396572064 am nhac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay