luyện từ và câu lớp 3

11 181 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: Chọn từ ngữ ngoặc đơn thích hợp với ô trống để tạo thành hình ảnh so sánh: Tiếng sáo a.Tiếng gió rừng vi vu b.Sương sớm long lanh tựa Những hạt ngọc ( hạt ngọc; tiếng sáo ) Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: Đặt câu hỏi cho phận in nghiêng câu sau: Chú cá heo cứu sống phi công (Chú cá heo làm gì?) Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài tập 1; 1- Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió a Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? (Tiếng thác, tiếng gió) b, Qua so sánh em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? (Tiếng mưa rừng cọ to Rất vang động) Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh- dấu chấm Bài tập 2: Hãy tìm âm so sánh vói câu thơ, câu văn a, Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai Nguyễn Trãi b, Tiếng suối tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh c, Mỗi lúc, nghe rõ tiếng chim kêu náo động tiếng xóc rổ tiền đồng Chim đậu chen trắng xoá đầu mắm, chà là, vẹt rụng trụi gần hết Đoàn Giỏi Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh- dấu chấm âm thanh1 a b c Từ so sánh Âm Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh- dấu chấm âm thanh1 Từ so sánh Âm a) Tiếng suối b) Tiếng suối Như Tiếng đàn cầm Như Tiếng hát xa c) Tiếng chim Như Tiếng xóc rổ tiền đồng Kết luận: Hình ảnh so sánh câu so sánh giúp cho âm muốn miêu tả trở nên rõ ràng, cụ thể có sức gợi cảm cho người nghe Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh- dấu chấm Ngắt đoạn thành câu chép lại cho tả : Trên nương, người việc người lớn đánh trâu cày bà mẹ cúi lom khom tra ngô cụ già nhặt cỏ, đốt bé bắc bếp thổi cơm Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh- dấu chấm Ngắt đoạn thành câu chép lại cho tả : Trên nương, người việc Người lớn đánh trâu cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm * Khi viết hết câu phải viết dấu chấm câu Chữ đầu câu phải viết hoa Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu: So sánh- dấu chấm **Thi tìm từ so sánh cho cụm từ sau: Đen Than cao Núi Tuyết Trắng Vàng nhưNghệ Con cun cút Gầy Con cá mắm Béo
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3 , luyện từ và câu lớp 3 , luyện từ và câu lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay