luyện từ và câu lớp 3 tuần 23

12 160 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:51

Luyện từ câu Tìm vật đợc nhân hoá câu thơ sau: Thứ năm ngày tháng năm 2008 Nhớ chân Ngời bớc lên đèo Ngời rừng núi trông theo bóng ngời Rừng núi đợc nhân hoá, có hành động nh ngời trông theo bóng ngời Tố Hữu Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật- Dấu phẩy Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật Dấu phẩy Bài 1: Em tìm ghi vào từ ngữ : a.Chỉ ngời hoạt động nghệ thuật M: diễn viên b.Chỉ hoạt động nghệ thuật M: đóng phim c.Chỉ môn nghệ thuật M: điện ảnh Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật Dấu phẩy Bài 1: Em tìm ghi vào từ ngữ : Các từ ngữ thuộc chủ điểm nghệ thuật Từ ngữ ngời hoạt động nghệ thuật Từ ngữ hoạt động nghệ thuật Từ ngữ môn nghệ thuật Nhà thơ, nhà văn, ca sĩ, diễn viên, nhà ảo thuật, hoạ sĩ, Sáng tác, viết văn, làm thơ, ca hát, múa, làm xiếc, làm ảo thuật, vẽ, Thơ ca, điện ảnh, chèo, cải lơng, xiếc, hài, ca nhạc, hội hoạ, Làm ảo thuật Nhạc sĩ Vẽ Biểu diễn xiếc Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật Dấu phẩy Bài 2: Em đặt dấu phẩy vào chỗ đoạn văn sau? Mỗi nhạc tranh câu chuyện kịch phim, tác phẩm nghệ thuật Ngời tạo nên tác phẩm nghệ thuật nhạc sĩ hoạ sĩ nhà văn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn Họ lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta giải trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết góp phần làm cho sống ngày tốt đẹp Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật Dấu phẩy Mỗi nhạc kịch tranh câu chuyện mỗi phim, tác phẩm nghệ thuật Ngời tạo nên tác phẩm nghệ thuật nhạc sĩ hoạ sĩ nhà văn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn Họ lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta giải trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết góp phần làm cho sống ngày tốt đẹp Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật Dấu phẩy Dấu phẩy dùng câu để phân cách vế câu, phân cách chi tiết liệt kê câu Muốn điền dấu phẩy đúng, cần đọc thong thả câu để tìm hiểu ý ngời viết định nói Từ tìm vế câu, chi tiết liệt kê câu để ghi dấu phẩy Mỗi nhạc, tranh, câu chuyện, kịch, phim, tác phẩm nghệ thuật Ngời tạo nên tác phẩm nghệ thuật nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn Họ lao động miệt mài, say mê để đem lại cho ta giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết góp phần làm cho sống ngày tốt đẹp Luyện từ câu Từ ngữ nghệ thuật Dấu phẩy Bài tập củng cố: Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: a Những ngời chuyên biểu diễn ca hát gọi Ca sĩ b Những ngời chuyên đóng phim gọi là: diễn viên điện ảnh c Viết vào chỗ trống môn nghệ thuật: múa, ca nhạc, hội hoạ Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp đoạn văn sau , , , Lúa nặng trĩu ngả đầu vào thoang thoảng hơng thơm Đàn chim gáy đâu bay gù vang cánh đồng nh hoà nhịp với tiếng hát ruộng [...].. .Luyện từ và câu Từ ngữ về nghệ thuật Dấu phẩy Bài tập củng cố: Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: a Những ngời chuyên biểu diễn bằng ca hát gọi là Ca sĩ b Những ngời chuyên đóng phim gọi là: diễn viên điện ảnh c Viết vào chỗ trống 3 môn nghệ thuật: múa, ca nhạc, hội hoạ Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau , , , Lúa nặng trĩu bông ngả đầu vào
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3 tuần 23 , luyện từ và câu lớp 3 tuần 23 , luyện từ và câu lớp 3 tuần 23

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay