luyện tập toán

8 145 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:50

Môn Toán Lớp Toán Luyện tập a) A 1m 9cm on thng AB o c 1m v cm vit tt l 1m9cm, đọc mét chín xăng- ti-mét B Toán Luyện tập b) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Cách làm 3m4dm = 30dm + 4dm = 34 dm 3m4cm = 300cm + 4cm = 304cm Toán Luyện tập Mẫu: 3m2dm = 32 dm 3m2cm = 302 cm 4m7dm = 47 dm 407cm 4m7cm = 903cm 9m3cm = 9m3dm = 93dm Toán Luyện tập Tính: a) 8dam + 5dam = 13dam b) 720m + 43m = 763m 57hm -28hm = 29hm 403cm 52cm =351cm = 48km 27mm : = 9mm 12km x Toán Luyện tập > 6m3cm 7m > 5m 5m6cm < ? 6m3cm > 6m 5m6cm < 6m < 630cm 6m3cm = 5m6cm 506cm = 603cm 6m3cm < 5m6cm 560cm = < Toán Luyện tập 1m 9cm = 109 cm 2m 59cm = 259 cm 3dam 19m = 49 m Chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập toán , luyện tập toán , luyện tập toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay