khám phá máy tính

14 157 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:49

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC GV: Phạm Thị Kim Dung KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy chọn phương án A Máy tính có khả làm việc nhanh, xác B Một máy tính cần có hình làm việc C Máy tính giúp người xử lý lưu trữ thông tin D Cả A C Thứ hai ngày tháng năm 2009 Tin học 1 – Máy tính xưa Máy tính điện tử đời năm 1945 có tên ENIAC Chiếc máy tính nặng gần 27 chiếm diện tích gần 167 m2 – Máy tính ngày Máy tính để bàn nặng khoảng 15 kg, chiếm diện tích 1/2 m2 – Máy tính ngày – Máy tính ngày Máy tính ngày phát triển Máy tính nhỏ gọn hơn, tính toán nhanh hơn, tiêu tốn điện hơn, giá thành rẻ giao tiếp thân thiện với người 3 - Bài tập: Bài tập 1: Em làm phép tính để biết máy tính đầu tiên: a) Nặng gấp lần máy tính để bàn ngày này? b) Chiếm diện tích rộng gấp lần phòng 20 m2 Nặng 27 tấn; chiếm 167m2 Nặng 15 kg; chiếm ½ m2 * Đổi 27 = 27000 kg - Máy tính xưa nặng gấp 1800 lần máy tính - Diện tích rộng gấp 8,4 lần phòng 20m2 - Bài tập: Bài tập 2: Em cho biết với chương trình máy tính giúp người làm việc nữa? Máy tính giúp người lưu trữ, xử lý thông tin - Bài tập: Bài tập 3: Cho biết phận quan trọng máy tính Bàn phím, chuột máy tính giúp đưa thông tin vào Thân máy xử lý thông tin đưa vào Màn hình cho biết thông tin - Bài tập: Mô hình xử lý thông tin máy tính [...]... hãy làm phép tính để biết chiếc máy tính đầu tiên: a) Nặng gấp bao nhiêu lần chiếc máy tính để bàn ngày này? b) Chiếm diện tích rộng gấp bao nhiêu lần căn phòng 20 m2 Nặng 27 tấn; chiếm 167m2 Nặng 15 kg; chiếm ½ m2 * Đổi 27 tấn = 27000 kg - Máy tính xưa nặng gấp 1800 lần máy tính nay - Diện tích rộng gấp 8,4 lần căn phòng 20m2 3 - Bài tập: Bài tập 2: Em hãy cho biết với các chương trình máy tính giúp... chương trình máy tính giúp con người làm được những việc gì nữa? Máy tính giúp con người lưu trữ, xử lý thông tin 3 - Bài tập: Bài tập 3: Cho biết các bộ phận quan trọng nhất của máy tính Bàn phím, chuột máy tính giúp đưa thông tin vào Thân máy xử lý thông tin đưa vào Màn hình cho biết thông tin ra 3 - Bài tập: Mô hình xử lý thông tin của máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: khám phá máy tính , khám phá máy tính , khám phá máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay