họ nội họ ngoại

12 134 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:48

Về dự tự nhiên xã hội Thứ sáu ngày 16 tháng 11năm 2007 Tự nhiên xã hội Bài 20: Họ nội, họ ngoại Ông bà ngoại sinh mẹ bác ruột Hơng Ông bà nội sinh bố cô ruột Quang Đây bạn: Hồng, Quang, Đâylàlàông ôngbàbàcủa chung củaH ơng, bạn nào? -Thuỷ Bạn H ơng, bạn Hồng gọi ông bà ngoại mẹ hai bạn gái ông bà Bạn gọi ông bà ngoại? Vì sao? - Bạnbạn Quang, bạn Thuỷ ông bàsao? nội bố Còn gọi ônggọi bàlànội?Vì hai bạn trai ông bà Thảo luận nhóm đôi nội gồm ai? -Ông1.Họ bà sinh bố Họ ngoại gồm nhữnganh ai? chị em ruột bố cùng2.Họ với họ ng ời thuộc họ nội ngoại gồm ai? Họ nội gồm ai? Ông bà sinh mẹ anh, chị, em ruột -Ông - Ôngbàbàsinh sinhraramẹ bố và các anh anh,chị chị,ememruột ruộtcủa củamẹ mẹ với họ lànhững nhữngngng ờithuộc thuộchọ với họ ời bố với họ ngời thuộc họ ngoại ngoại họ nội Trò chơi Ai Em gái mẹ đoán ?họ ngoại Dì - thuộc Em gái bố Cô - thuộc họ nội Ông bà sinh bố Ông bà nội - Họ nội Em trai bố Chú - thuộc họ nội Em trai mẹ Cậu - thuộc họ ngoại Ông bà sinh mẹ Ông bà ngoại - Họ ngoại Ông bà sinh mẹ Ông bà ngoại Họ ngoại Ông bà nội Họ nội Em trai bố Cậu-Họ ngoại Em trai mẹ Chú-Họ nội Em gái mẹ Cô-Họ nội Em gái bố Dì-Họ ngoại Ông bà sinh bố Phiếu tập Hãy chọn phơng án đúng? Bài tập S a Chỉ cần yêu quý bố mẹ ngời thân gia đình S c S d Chỉ cần yêu quý họ hàng bên nội Đ b Cần phải yêu quý quan tâm đến họ hàng Họ hàng gây rắc rối phiền não cho ta Phiếu tập Hãy chọn phơng án đúng? Bài tập S a Chỉ quan tâm đến họ hàng bên ngoại S b Chỉ quý cô em nhà cô S c Không yêu quý em nhà dì Đ d Yêu quý họ hàng hai bên nội ngoại nh Vậy phải yêu quý ngời họ hàng nhà mình? Ông bà nội, ngoại cô dì, , bác, cháu họ ng ời họ hàng ruột thịt với Chúng ta phải biết yêu quý quan tâm, giúp đỡ họ Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Tự nhiên xã hội Bài 20: Họ nội, họ ngoại -Ông bà sinh bố anh, chị, em ruột bố với họ ngời thuộc họ nội -Ông bà sinh mẹ anh, chị, em ruột mẹ với họ ngời thuộc họ ngoại - Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ ngời họ hàng nội, ngoại Kính chúc thầy, cô giáo mạnh khoẻ Các em học sinh chăm ngoan, học giỏi [...]... hội Bài 20: Họ nội, họ ngoại -Ông bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng với các con của họ là những ngời thuộc họ nội -Ông bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng với các con của họ là những ngời thuộc họ ngoại - Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những ngời họ hàng nội, ngoại của mình Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ Các em học sinh chăm ngoan, học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: họ nội họ ngoại , họ nội họ ngoại , họ nội họ ngoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay