giới thiệu biểu đồ hình quạt

4 200 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:48

Thứ ba ngày 22 tháng năm 2008 Toán Tiết 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Ví dụ 1: Hình vẽ biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm loại sách thư viện trường tiểu học Nhìn vào biểu đồ ta biết: - Có 50% số sách truyện thiếu nhi - Có 25% số sách sách giáo khoa - Có 25% số sách loại sách khác Truyện thiếu nhi 50% Sách giáo khoa 25% Các loại sách khác 25% Thứ ba ngày 22 tháng năm 2008 Toán Tiết 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Ví dụ 2: Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia môn thể thao lớp 5C Biết lớp 5C có 32 học sinh, hỏi có bạn tham gia môn bơi? Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 12,5% học sinh tham gia môn Bơi Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là: 32 x 12,5 : 100 = (Học sinh) Cầu lông 25% Bơi 12,5% Cờ vua 12,5% Nhảy dây 50% Thứ ba ngày 22 tháng năm 2008 Toán Tiết 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt Bài 1: Kết điều tra ưa thích loại màu sắc 120 học sinh cho biểu đồ hình quạt bên Hãy cho biết có học sinh a) Thích màu xanh? 120 x 40 : 100 = 48 ( học sinh ) b) Thích màu đỏ? 120 x 25 : 100 = 30 ( học sinh ) c) Thích màu trắng? 120 x 20 : 100 = 24 ( học sinh ) d) Thích màu tím? 120 x 15 : 100 = 18 ( học sinh ) Xanh 40% Đỏ 25% Trắng 20% Tím 15% Thứ ba ngày 22 tháng năm 2008 Toán Tiết 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt Bài 2: Biểu đồ nói kết học tập học sinh trường tiểu học: 17,5% 22,5% Học sinh giỏi Học sinh Học sinh trung bình 60% Hãy đọc tỷ số phần trăm học sinh giỏi, học sinh học sinh trung bình biểu đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt , giới thiệu biểu đồ hình quạt , giới thiệu biểu đồ hình quạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay