em yêu trường em

16 178 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:48

Môn Âm nhạc : Lớp Tiết : 20 Tiết : 20 HọC HáT : BàI EM YÊU Trờng em ôn tập tên nốt nhạc hoạt động 1: ôn tập lời EM YÊU Trờng em học lời Hoàng Vân Hoàng Vân Điệp khúc Lời Hoàng Vân Em yêu tr ờng em Lời Em yêu trờng em Với bao bạn thân Và cô giáo hiền Nh yêu quê hơng Cắp sách đến trờng Trong muôn vàn yêu thơng Mùa phợng, phợng thắm, mùa cúc vàng nở Mùa huệ, huệ trắng, đào thắm hồng đỏ Trờng chúng em nh vờn hoa tơi Ngời tốt, việc cháu Bác Hồ Yêu yêu trờng chúng em hoạt động 2: ôn tập tên nốt nhạc, vị trí nốt nhạc khuông nhạc bàn tay Khuông nhạc bàn tay Mi Rê Đô Si La Son Pha Rê Đô Đô Si La Son Pha Mi Si Son Pha Hoàng Vân Chỳc quý thy cụ giỏo sc kho!
- Xem thêm -

Xem thêm: em yêu trường em , em yêu trường em , em yêu trường em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay