diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương

10 176 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

TrườngưtiểuưhọcưThọưSơn Tạ Thị Kim Thu GV:ư Kiểm tra cũ Tính diện xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có: Chiều dài 25dm; chiều rộng 1,5m; chiều cao 18dm Bài giải Đổi: 1,5m = 15 dm Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (25 +15) x x 18 = 1440 (dm2) Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 1440 + 25 x 15 x = 2190 (dm2) Đáp số: 1440 dm2 2190 dm2 Thứ ba ngày 17 tháng năm 2009 Diệnưtíchưxungưquanhư vàưdiệnưtíchưtoànưphầnưcủaưhìnhưlậpưphương Tìm đặc điểm giống hình lập phơng hình hộp chữ nhật ? Có mặt; đỉnh; 12 cạnh Hình lập phơng hình hộp chữ nhật đặc biệt 1- Diện tích xung quanh hình lập phơng Diện tích xung quanh hình lập phơng diện tích mặt nhân với Ví dụ: Tính diện tích xung quanh hình lập phơng có cạnh cm Hoặc Bài giải Bài giải Diện tích mặt hình lập phơng là: x = 25 (cm ) Diện tích xung quanh hình lập phơng là: 25 x = 100 (cm2) Đáp số: 100cm2 Diện tích xung quanh hình lập phơng là: (5 x 5) x = 100 (cm2) Đáp số: 100cm2 2- Diện tích toàn phần hình lập phơng Diện tích toàn phần hình lập phơng diện tích mặt nhân với Ví dụ: Tính diện tích toàn phần hình lập phơng có cạnh cm Hoặc Bài giải Bài giải Diện tích mặt hình lập phơng là: x = 25 (cm ) Diện tích toàn phần hình lập phơng là: 25 x = 150 (cm2) Đáp số: 150 cm2 Diện tích toàn phần hình lập phơng là: (5 x 5) x = 150 (cm2) Đáp số: 150cm2 - Diện tích toàn phần hình lập phơng diện tích mặt nhân với - Diện tích toàn phần hình lập phơng diện tích mặt nhân với Bài1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phơng có cạnh 1,5m Bài giải Diện tích xung quanh hình lập phơng là: 1,5 x 1,5 x = (m2) Diện tích toàn phần hình lập phơng là: 1,5 x 1,5 x = 13,5 (m2) Đáp số: m2 13,5 m2 Bài 2: Ngời ta làm hộp nắp bìa cứng dạng hình lập phơng có cạnh 2,5 dm Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán) Bài giải Diện tích bìa để làm hộp là: 2,5 x 2,5 x = 31,25 (dm2) Đáp số: 31,25 dm2 Thứ ba ngày 17 tháng năm 2009 Diệnưtíchưxungưquanhưvàưdiệnưtíchư toànưphầnưcủaưhìnhưlậpưphương - Diện tích toàn phần hình lập phơng diện tích mặt nhân với - Diện tích toàn phần hình lập phơng diện tích mặt nhân với
- Xem thêm -

Xem thêm: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương , diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương , diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay