tập gõ các phím ở hàng phím trên

9 153 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

Kiểm tra cũ Khi muốn gõ hàng phím em cần gõ nh nào? Đặt tay hàng phím sở, đ a ngón tay lên hàng phím Sau gõ xong lại đặt tay vị trí ban đầu Thứ năm năm 88 tháng tháng 11 11 năm năm 2007 2007 Thứ Tin học Bài 2: Tập gõ phím hàng (Tiết 2) Tập gõ với phần mềm Mario (Đọc Ma ri - ô) Tin học Bài 3: Tập gõ phím hàng dới (Tiết 1) 1/ Cách đặt tay: Đặt tay hàng phím Cơ sở Khi gõ xong lại lùi tay hàng phím xuất phát 2/ Cách gõ: Z X C V, B Bàn tay trái N, M , < > / ? Bàn tay phải Thực hành Mở chơng trình soạn thảo Word (Uốt) Tập gõ phím học 1/ Gõ hàng phím dới lợt 2/ Soạn thảo theo mẫu sau: canh buom vang canh buom la canh buom vang bay tu gian muop bay sang gian bau the roi chang biet bay dau chi tham tham mot mau troi xanh Tự soạn thảo thơ hát mà em thích (gõ dấu) Trò chơi Trò chơi Dots
- Xem thêm -

Xem thêm: tập gõ các phím ở hàng phím trên , tập gõ các phím ở hàng phím trên , tập gõ các phím ở hàng phím trên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay