tập gõ các phím ở hàng phím dưới

8 133 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

Kiểm tra cũ Khi muốn gõ hàng phím dư ới em cần gõ nào? Đặt tay hàng phím sở, đưa ngón tay xuống hàng phím Sau gõ xong lại đặt tay vị trí ban đầu Thứ tư tư 88 tháng tháng 11 11 năm năm 2006 2006 Thứ Tin học Bài 3: Tập gõ phím hàng (Tiết 2) Tập gõ với phần mềm Mario (Đọc Ma ri - ô) Tin học Bài 4: Tập gõ phím hàng phím số (Tiết 1) 1/ Cách đặt tay: Đặt tay hàng phím Cơ sở 2/ Cách gõ: 4, Bàn tay trái 6, Bàn tay phải Thực hành Mở chương trình soạn thảo Word (Uốt) Tập gõ phím học 1/ Gõ hàng phím số lượt 2/ Soạn thảo theo mẫu sau: Bài tập: T2, T3 trang 50 Mot tuan co ngày Mot thang thuong co 30 hoac 31 Mot nam co 12 thang hoac 365 Trò chơi Trò chơi Dots
- Xem thêm -

Xem thêm: tập gõ các phím ở hàng phím dưới , tập gõ các phím ở hàng phím dưới , tập gõ các phím ở hàng phím dưới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay