tập gõ các phím ở hàng cơ sở

8 191 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

Kiểm tra cũ Hàng phím để làm mốc cho việc đặt ngón tay: Hàng phím sở Thứ tư tư 25 25 tháng tháng 10 10 năm năm 2006 2006 Thứ Tin học Chương 3: Em tập gõ bàn phím Bài 1: Tập gõ phím hàng sở (Tiết 2) Tập gõ với phần mềm Mario (Đọc Ma ri - ô) Tin học Bài 2: Tập gõ phím hàng (Tiết 1) 1/ Cách đặt tay: Đặt tay hàng phím Cơ sở 2/ Cách gõ: Q W e R, T Y, u I o P Bàn tay trái Bàn tay phải Thực hành Mở chương trình soạn thảo Word (Uốt) Tập gõ phím học 1/ Gõ hàng phím lượt 2/ Soạn thảo theo mẫu sau: qua deo thi dua loi di tay trai tay phai pha tro hoa su Trò chơi Trò chơi Blocks
- Xem thêm -

Xem thêm: tập gõ các phím ở hàng cơ sở , tập gõ các phím ở hàng cơ sở , tập gõ các phím ở hàng cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay