tập đọc thư gửi bà

10 177 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì TrườngưTiểuưhọcưThọưSơn Tiếng việt GV: Hồ Thị Lộc Thứưhaiưngàyư12ưthángư11ưnămư2007 Tập đọc Thưưgửiưbà Luyện đọc : khoẻ giaưđình thảưdiều ánhưtrăng sốngưlâu Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2003 Dạo bà có khỏe không ? Cháu nhớ năm ngoái đợc quê, thả diều anh Tuấn đê ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích d ới ánh trăng Tìm hiểu Đức viết th cho ? -ưĐứcưviếtưthưưchoưbàưởưquê Dòng đầu th, bạn ghi nào? -ưHảiưPhòng,ưngàyư6ưthángư11ưnămư2003 Tìm hiểu Đức hỏi thăm bà điều gì? ưưưĐứcưhỏiưthămưsứcưkhoẻưcủaưbàư Đức kể với bà gì? ưưưĐứcưkểưvớiưbàưvềưtìnhưhìnhưgiaưđìnhư,ư ưưưbảnưthânưvàưnhữngưkỷưniệmưkhiưvềưquê Đoạn cuối th cho thấy tình cảm Đức với bà nh ? ưưưĐứcưrấtưkínhưtrọngưvàưyêuưquýưbà Luyện đọc toàn Thứưhaiưngàyư12ưthángư11ưnămư2007 Tập đọc Thưưgửiưbà BạnưĐứcưrấtưyêuưquýưbàưvàư ưgắnưbóưvớiưquêưhương
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc thư gửi bà , tập đọc thư gửi bà , tập đọc thư gửi bà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay