tập đọc kể chuyện

3 134 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

Thứ hai ngày 10 tháng năm 2008 Tập đọc Kể chuyện : Thứ hai ngày 10 tháng năm 2008 Tập đọc Kể chuyện : Thứ hai ngày 10 tháng năm 2008 Tập đọc Kể chuyện : Hội vật Theo Kim Lân Từ ngữ Tìm hiểu nội dung Cảnh tượng sôi động hội vật - tứ xứ -sới vật - Tiếng trống : dồn dập - Ngươi xem : đông, chen lấn nhau, quây kín sới vật, trèo lên 2, Cuộc thi tài hấp dẫn hai đô vật -khôn lường -keo vật -khố - Quắm Đen : lăn xả vào, đánh dồn dập, riết, nhanh cắt, gò lưng không bê chân ông Cản Ngũ - Ông Cản Ngũ : chậm chạp, lớ ngớ bước hụt, thò tay nắm khố anh ta, nhấc bổng lên
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc kể chuyện , tập đọc kể chuyện , tập đọc kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay