tập đọc bàn tay cô giáo

34 174 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

Hồi nhỏ Trần Quốc Kháiông tổ nghề ham học nh thêu nào? Giờ tập đọc tr ớc học nào? Vì sao, Trần Quốc Khái đợc suy tôn ông tổ nghề thêu? Bức tranh vẽ cảnh gì? Nguyễn Trọng Hoàn Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Quanh thuyền sóng lợn Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Quanh thuyền sóng lợn Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Trong có từ khó đọc cần ý? Nguyễn Trọng Hoàn Luyện đọc giấy trắng, nắng tỏa, nữa, dập dềnh, sóng lợn Tìm hiểu Khi đọc từ cần ý gì? Nguyễn Trọng Hoàn Luyện đọc giấy trắng, nắng tỏa, dập dềnh, sóng lợn Tìm hiểu Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Một tờ giấy trắng / Cô gấp cong cong / Thoắt xong / Chiếc thuyền xinh ! // Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em: Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Từ tờ giấy trắng cô giáo gấp đợc gì? Một thuyền cong cong xinh xắn Với tờ giấy đỏ cô giáo làm đợc gì? Mộtmặt mặttrời trờivới vớinhiều nhiềutia tianắng nắngtoả toả Một Thờm t xanh na cụ giỏo ó to hỡnh nh no? Mt nc dp dnh Hãy tả lại tranh cắt dán giy cô giáo? Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em: Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Hai dũng th cui bi ó núi lờn iu gỡ? Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Quanh thuyền sóng lợn Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Bi th giỳp hiu c iu gỡ? Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Quanh thuyền sóng lợn Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Nguyễn Trọng Hoàn Luyện đọc giấy trắng, nắng tỏa, dập dềnh, sóng lợn Một tờ giấy trắng / Cô gấp cong cong / Thoắt xong / Chiếc thuyền xinh quá! // Tìm hiểu - Thoắt - phô - mầu nhiệm Bài thơ ca ngợi kì diệu đôi bàn tay cô giáo mang lại niềm vui bao điều lạ cho học sinh Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nớc dập dềnh Quanh thuyền sóng lợn Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Nh phép mầu nhiệm Hiện trớc mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Nguyễn Trọng Hoàn Nguyễn Trọng Hoàn Luyện đọc giấy trắng, nắng tỏa, dập dềnh, sóng lợn Một tờ giấy trắng / Cô gấp cong cong / Thoắt xong / Chiếc thuyền xinh quá! // Tìm hiểu - Thoắt - phô - mầu nhiệm Bài thơ ca ngợi kì diệu đôi bàn tay cô giáo mang lại niềm vui bao điều lạ cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc bàn tay cô giáo , tập đọc bàn tay cô giáo , tập đọc bàn tay cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay