sử dụng phím shift

12 155 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

Chào mừng bạn đến với tin học Phạm Thị Kim Dung GV: Kiểm tra cũ Em khoanh tròn vào phơng án trả lời 1) Khi gõ, từ đợc cách bởi: a Một dấu cách c Ba dấu cách b Hai dấu cách d Bốn dấu cách 2) Khi gõ, ngón tay đợc đặt hàng phím nào? a Hàng phím c Hàng phím dới b Hàng phím sở d Hàng phím số Thứ hai ngày tháng 11 năm 2009 Bài 3: Sử dụng phím shift (Tiết 1) Có phím Shift nằm hai đầu hàng phím dới Trong soạn thảo phím Shift dùng để làm ? - Dùng để gõ chữ in hoa ký hiệu phím có hai ký hiệu - Ví dụ : A, B, C kí hiệu !, @, # * Khi gõ, ngón út vơn ấn giữ phím Shift đồng thời gõ phím - Cách gõ: Nếu cần gõ phím tay phải Ngón út tay trái ấn giữ phím gì? ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift 1 - Cách gõ: Phím Shift ấn giữ bởibằng ngón Nếu cần gõđợc phím taynào trái? ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift 1 - Cách gõ: - Ngón út vơn nhấn giữ phím Shift đồng thời gõ phím - Nếu cần gõ phím tay phải ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift Ngợc lại, cần gõ phím tay trái ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift Ví dụ: để gõ chữ M, em cần dùng ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift ngón trỏ tay phải gõ phím M (gọi tổ hợp phím Shift +M) - Luyện tập Khởi động phần mềm Word gõ chữ hoa ký hiệu sau: - A, G, M, J, K , O, B - @, #, $, % Thực hành Khởi động phần mềm Word soạn thạo thơ: Góc Sân Nhà Em Mới Xây Chiều Chiều Em Đứng Nơi Này Em Trông Trời Xanh Biêng Biếc Mênh Mông Cánh Cò Chớp Trắng Trên Sông Kinh Thầy Trò chơi: Ai nhanh Đúng điền Đ sai điền S vào ô vuông - Phím Shift dùng để gõ chữ hoa Đ - Phím Shift dùng để gõ kí hiệu dới S phím có hai kí hiệu - Phím Shift dùng để gõ kí hiệu phím có hai kí hiệu Đ Trò chơi: Ai nhanh Đúng điền Đ sai điền S vào ô vuông - Tay phải gõ phím chính,ngón út tay trái ấn giữ phím Shift Đ -Tay trái gõ phím , ngón út S tay trái ấn giữ phím Shift - Tay trái trái gõ ngón ngón út tay phải ấn giữ phím Shift Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng phím shift , sử dụng phím shift , sử dụng phím shift

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay