sao chép màu từ mẫu có sẵn

10 202 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

Kiểm tra cũ: Câu 1: Để khởi động chơng trình Paint em thực thao tác nào? A Nháy chuột lên biểu tợng B Start\ Programs\ Accessories\ Paint C Nháy đúp chuột vào biểu tợng D Cả B C Câu 2: Công cụ dùng để chép màu từ màu có sẵn? A Công cụ chép màu C Công cụ vẽ đờng cong B Công cụ tẩy D Công cụ tô màu Thứ t ngày 30 tháng năm 2008 Tin học Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 2) Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Hớng dẫn thực hành Các bớc thực hiện: Bớc 1: Chọn công cụ Sao chép màu hộp công cụ Bớc 2: Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần chép Bớc 3: Chọn công cụ Tô màu Bớc 4: Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa chép Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Khi chép màu tô màu nhầm, ta làm để lấy lại hình trớc Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Khi chép tô màu cho đối tợng nhỏ cho vùng nhỏ ta cần sử dụng công cụ để thao tác đợc xác? Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Kích chuột vào công cụ phóng đại Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Thực hành: Ca 1: Thực hành từ Bài đến Ca 2: Thực hành từ Bài đến 10 Yêu cầu: Mở phần mềm đồ hoạ Paint Vào File/ Open Chọn th mục Mydocument Thực hành Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Luyện tập - Củng cố: Câu 1: Những công cụ sau dùng để chép màu từ màu có sẵn? A Công cụ C Công cụ và B Công cụ D Công cụ Tiết 40: Sao chép màu từ màu có sẵn (tiết 3) Luyện tập - Củng cố: Câu 2: Để chép màu từ màu có sẵn thực bớc: A Chọn công cụ Sao chép màu hộp công cụ Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần chép Chọn công cụ tô màu Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa chép B Chọn công cụ Sao chép màu hộp công cụ Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần chép Chọn công cụ tô màu Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa chép C Chọn công cụ Sao chép màu hộp công cụ Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần chép Chọn công cụ tô màu
- Xem thêm -

Xem thêm: sao chép màu từ mẫu có sẵn , sao chép màu từ mẫu có sẵn , sao chép màu từ mẫu có sẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay