quê hương

10 143 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

Lớp Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tiếng việt (tăng) Luyện đọc: Quê hơng Luyện đọc chùm khế trèo hái * cầudiều tre biếc * khua nghiêng che Luyện đọc Luyện đọc Tìm hiểu Tìm ảnh liền gắnvới liềnquê vớihquê * Những hình hình ảnh gắn ơng:hơng? Chùm khế ngọt, đờng học, diều biếc, đò nhỏ, cầu tre, nón * Quê hơngquê đợchơng so sánh mẹ vì:với mẹ? Vì đợc với so sánh Quê hơng nơi ta đợc sinh ra, đợc nuôi dỡng lớn khôn giống nh mẹ sinh thành nuôi nấng ta *3.Hai dòngýthơ ý nói: Em hiểu haicuối dòngbàicuối thơ nh nào? Ai không nhớ không yêu quê hơng nh không yêu mẹ thành ngời tốt Tình yêu quê hơng tình cảm tự nhiên sâu sắc tình yêu làm ngời ta lớn lên Quê hơng Quê hơng chùm khế Cho trèo hái ngày Quê hơng đờng học Con rợp bớm vàng bay Quê hơng cầu tre nhỏ Mẹ nón nghiêng che Quê hơng đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng hè Quê hơng ngời Nh mẹ Quê hơng Quê hơng Cho trèo hái Quê hơng đờng học Con rợp bớm vàng bay Quê hơng Mẹ nón Quê hơng đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng hè Quê hơng ngời Nh mẹ Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tiếng việt (tăng) Luyện đọc: Quê hơng Tình yêu quê hơng tình cảm tự nhiên sâu sắc Tình yêu làm ngời ta lớn lên
- Xem thêm -

Xem thêm: quê hương , quê hương , quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay