quãng đường

7 138 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

Tiết 132: Quãng đ ờng Ví dụ 1: Một ô tô với vận tốc 42,5 km/giờ Tính quãng đờng đợc ô tô Sơ đồ: 42,5km ? km Bài giải Quãng đờng ô tô đợc là: 42,5 x = 170 (km) (Km/giờ) (giờ) 12/01/16 Tiết 132 : Quãng đ ờng Muốn tính quãng đờng ta làm nào? Muốn tính quãng đờng ta lấy vận tốc nhân với thời gian Công thức: S = V x t 12/01/16 Tiết 132 : Quãng đ ờng Ví dụ 2: Một ngời xe đạp với vận tốc 12 km/ 30 phút Tính quãng đờng ngời đợc Bài giải 2,5 Đổi 30 phút = Quãng đờng ngời đợc là: 12 x 2,5 = 30 ( km) Đáp số: 30 km 12/01/16 Tiết 132 : Quãng đ ờng * Luyện tập Bài ( 141 ) : Tóm tắt : t = v = 15,2 km/giờ S = ? km Bài giải Quãng đờng đợc ca nô là: 15,2 x = 45,6 ( km ) Đáp số: 45,6 km 12/01/16 Tiết 132 : Quãng đ ờng * Luyện tập Bài ( 141 ): Tóm tắt : t = 15 phút S = ? km v = 12,6 km/ Bài giải Đổi 15 phút = 0,25 phút Quãng đờng đợc ngời là: 12,6 x 0,25 = 3,15 ( km ) Đáp số: 3,15 km 12/01/16 Tiết 132 : Quãng đ ờng * Luyện tập Bài ( 141 ) Tóm tắt : Đi lúc : 20 phút S = ? km Đến lúc: 11giờ Biết V = 42 km/giờ Bài giải Thời gian từ A B là: 11giờ - 20 phút = 40 phút 2 40 phút = = Độ dài quãng đờng AB là: 42 x = 112 ( km ) Đáp số: 112 km 12/01/16 Củng cố Nêu quy tắc công thức tính quãng đờng? Muốn tính quãng đờng ta lấy vận tốc nhân với thời gian Công thức: S = V x t 12/01/16
- Xem thêm -

Xem thêm: quãng đường , quãng đường , quãng đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay