ôn tập về giải toán

18 152 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán Kiểm tra cũ 1- Nêu cách tính chu vi hình? - Chu vi hình tổng độ dài cạnh 2- Tính chu vi hình tam giác ABC theo hình vẽ ? 10 0c cm A 10 m B 100 cm C Bài giải: Cách 1: Chu vi hình tam giác ABC là: 100 + 100 + 100 = 300 (cm) Đáp số: 300 cm Cách 2: Chu vi hình tam giác ABC là: 100 x = 300 (cm) Đáp số: 300 cm Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán Ôn tập giải toán Bài 1: Đội trồng 230 cây, đội hai trồng nhiều đội 90 Hỏi đội hai trồng cây? Tóm tắt Đội Đội 230 90 ? Bài giải: Đội hai trồng số là: 230 + 90 = 320 (cây) Đáp số: 320 Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán 635l xăng, buổi chiều bán buổi sáng 128l xăng Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít xăng? Tóm tắt Sáng 635 lít Chiều 128 lít ? lít Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán số lít xăng là: 635 - 128 = 507 (lít) Đáp số: 507 lít Bài 3: a) Hàng có cam, hàng dư ới có cam Hỏi hàng có nhiều hàng cam? Hàng Hàng Bài giải: Số cam hàng nhiều hàng là: - = (quả) Đáp số: Tìm phần số lớn so với số bé ta lấy số lớn trừ số bé Bài toán Hàng có cam, hàng có cam Hỏi hàng hàng cam? Bài giải: Hàng có hàng số cam là: - = (quả) Đáp số: Tìm phần (phần ít) số bé so với số lớn ta lấy số lớn trừ số bé Bài 3: b) Lớp 3A có 19 bạn nữ 16 bạn nam Hỏi số bạn nữ nhiều số bạn nam bao nhiêu? Tóm tắt Nữ 19 bạn Nam 16 bạn ? Bạn Bài giải: Số bạn nữ nhiều số bạn nam là: 19 - 16 = ( bạn) Đáp số: bạn Bài 4: Bao gạo cân nặng 50kg, bao ngô cân nặng 35kg hỏi bao ngô nhẹ bao gạo kg? Tóm tắt Gạo 50kg Ngô 35kg ? kg Bài giải: Bao ngô nhẹ bao gạo 50 - 35 = 15( kg) Đáp số: 15 kg Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán Ôn tập giải toán [...]... nhiêu? Tóm tắt Nữ 19 bạn Nam 16 bạn ? Bạn Bài giải: Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là: 19 - 16 = 3 ( bạn) Đáp số: 3 bạn Bài 4: Bao gạo cân nặng 50kg, bao ngô cân nặng 35kg hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu kg? Tóm tắt Gạo 50kg Ngô 35kg ? kg Bài giải: Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là 50 - 35 = 15( kg) Đáp số: 15 kg Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2005 Toán Ôn tập về giải toán ...Bài giải: Số cam hàng trên nhiều hơn hàng dưới là: 7 - 5 = 2 (quả) Đáp số: 2 quả Tìm phần hơn của số lớn hơn so với số bé ta lấy số lớn trừ đi số bé Bài toán Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam Hỏi hàng dưới ít hơn hàng trên mấy quả cam? Bài giải: Hàng dưới có ít hơn hàng trên số cam là: 7 - 5 = 2 (quả) Đáp số: 2 quả
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập về giải toán , ôn tập về giải toán , ôn tập về giải toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay