ôn tập gõ phím

9 135 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

Kiểm tra cũ Ngón trỏ bên tay trái gõ phím bàn phím? Gõ phím F, G, T, R, V, B, 4, Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2006 Tin học Bài 5: Ôn tập gõ phím (Tiết 2) 1/ Cách đặt tay: Đặt tay hàng phím Cơ sở 2/ Cách gõ: 8, i, k, , 9, o, l, 6, 7, H, J, Y, U, N, M 0, p, ;, / Bên tay phải Thực hành Mở chương trình soạn thảo Word (Uốt) Tập gõ phím học 1/ Gõ phím bàn phím 2/ Soạn thảo theo mẫu sau: Bài tập: T1 trang 53 Soạn thảo hát thơ mà thích (gõ dấu) Trò chơi Trò chơi Dots Tin học Thực hành Luyện gõ tất phím Mở phần mềm soạn thảo Word, luyện gõ theo tập sau: T1: Hat gao lang ta Co vi phu sa Cua cong kinh thay Co huong sen thom Trong ho nuoc day Co loi me hat Ngot bui dang cay T2: Soạn thảo hát thơ mà em thích (không gõ dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập gõ phím , ôn tập gõ phím , ôn tập gõ phím

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay