những gì em đã biết tiết 2

4 155 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:45

Trường tiểu học Thọ Sơn TIN HỌC GV: Phạm Thị Kim Dung KiÓm tra bµi cò: Khoanh vào phương ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt Kết làm việc máy tính hiển thị: a Thân máy b Màn hình c Bàn phím d Chuột máy tính Thứ hai ngày 31 tháng năm 2009 Tin học (Tiết 2) Thực hành: Yêu cầu: - Bốc thăm phiếu thực theo yêu cầu phiếu - Trình bày thao tác để khởi động phần mềm từ hình vào phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: những gì em đã biết tiết 2 , những gì em đã biết tiết 2 , những gì em đã biết tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay