những gì em đã biết tiết 1

8 130 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:45

Trường tiểu học Thọ Sơn TIN HỌC GV: Phạm Thị Kim Dung Thứ ba ngày tháng năm 2009 Tin học Thời gian phút - Máy tính có khả làm việc ? - Máy tính giúp người làm gì? Có dạng thông tin? - Kể tên phận máy tính để bàn? - Máy tính có khả làm việc nào? Máy tính có khả làm việc nhanh, xác, liên tục giao tiếp thân thiện với người - Máy tính giúp người làm gì? Máy tính giúp người xử lý lưu trữ thông tinh Các dạng thông tin gồm: văn bản, âm âm hình ảnh Máy tính có mặt khắp nơi giúp người nhiều việc làm việc, học tập, giải trí, liên lạc - Kể tên phận máy tính để bàn? Màn hình, thân máy, bàn phím chuột Bài tập: Bài 1: Em kể tên vài thiết bị dùng gia đình cần điện để hoạt động có gắn xử lý giống máy tính Ti vi, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà, đồng hồ điện tử Bài tập: Bài 2: Những câu Đ Máy tính có khả tính toán nhanh người Đ Ti vi hoạt động nhờ có điện Đ Có thể học máy tính tốt nhờ máy tính Đ Âm dạng thông tin Đ Màn hình kết làm việc máy tính Thực hành: Sưu tập số thông tin chủ đề Quốc khánh 2/9 Và phân loại dạng thông tin Thứ hai ngày 31 tháng năm 2009 Tin học Máy tính có khả làm việc nhanh, xác, liên tục giao tiếp thân thiện với người Máy tính giúp người xử lý lưu trữ thông tinh Các dạng thông tin gồm: văn bản, âm âm hình ảnh Máy tính có mặt khắp nơi giúp người nhiều việc làm việc, học tập, giải trí, liên lạc Màn hình, thân máy, bàn phím chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: những gì em đã biết tiết 1 , những gì em đã biết tiết 1 , những gì em đã biết tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay