nhân số thập phân với 10

9 165 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:45

Toán Tit 56: Nhõn mt s thp phõn vi 10,100,1000, Vớ d1: 27,867 x 10 = ? 27,867 X 10 278,670 Nu ta chuyn du phy ca s 27,867 sang bờn phi mt ch s ta cng c 278,67 27,867 x 10 = 278,67 Vớ d2: 53,286 x 100 = ? 53,286 X 100 5328,600 Nu ta chuyn du phy ca s 53,286 sang bờn phi hai ch s ta cng c 5328,6 53,286 x 100 = 5328,6 Muốn nhân số thập phân với 10,100,1000, ta làm nào? Mun nhân mt s thập phân với10,100,1000,ta việc chuyển dấu phẩy ca s cho sang bên phải một, hai, ba,chữ số Bi 1: Tớnh nhm a)1,4 x10 = 14 2,1 x 100 = 210 7,2 x 1000 = 7200 b) 9,63 x 10 = 96,3 25,08 x 100 = 250,8 5,32 x 1000 = 5320 c) 5,328 x 10 = 53,28 4, 061 x 100 = 406,1 0,894 x 1000 = 890 Bài 2: Vit cỏc s o sau di dng s o cú n v l xng ti một: 10,4dm = 12,6 m = 0,856m = 5,75dm = 104 cm; 1260 cm; 85,6 cm; 57,5 cm Bi Bi gii 10 lớt du ho cõn nng s ki lụ gam l 0,8 x 10 = 80 (kg) Can du ho ú cõn nng s ki lụ gam l 1,3 + 80 = 81,3 ( kg) ỏp s: 81,3 kg Toỏn Tit 56: Nhõn mt s thp phõn vi 10,100,1000, Mun nhõn mt s thp phõn vi10,100,1000, ta ch vic chuyn du phy ca s ú ln lt sang bờn phi mt, hai, ba,ch s Chúc em có học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: nhân số thập phân với 10 , nhân số thập phân với 10 , nhân số thập phân với 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay