nhân số đo thời gian

6 161 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:45

Kiểm tra cũ Nêu cách cộng trừ số đo thời gian: Thứ ngày tháng năm 200 Toán Tiết 126: Nhân số đo thời gian với số Ví dụ 1: Muốn tính ngời sản phẩm hết thơi gian ta làm ? Ta thực phép nhân: 10 phút x = ? Ta đặt tính tính nh sau: x 1giờ10phút 3giờ 30phút Vậy: 10 phút x = 30 phút Thứ ngày tháng Toán năm 2007 Tiết 126: Nhân số đo thời gian với số Ví dụ 2: Thời gian Hạnh học tuần lễ tr ờng là: Ta thực phép nhân: 15 phút x = ? Ta đặt tính tính nh sau: x 3giờ15phút 15giờ 75phút Vậy: 15 phút x = 16 15 phút Bài 1: Tính: a/ 12 phut x 23 phút x 12 phút 25 giây x b/ 4,1 x 3,4 phút x 9,5 giây x Bài 2: Tính: a/ 23ngày12giờ 3ngày8giờ = 20ngày4giờ b/ 14ngày15giờ 3ngày17giờ = Đổi thành 13ngày39giờ 3ngày17giờ = 10ngày22giờ c/ 13năm2tháng 8năm6tháng = Đổi thành 12năm14tháng 8năm6tháng = 4năm8tháng Trừ số đo thời gian: - Đặt tính: Các số có đơn vị thẳng hàng với - Thực theo đơn vị đo
- Xem thêm -

Xem thêm: nhân số đo thời gian , nhân số đo thời gian , nhân số đo thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay