tiết 75 giải toán về tỉ số phần trăm

7 223 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Kiểm tra Sơn có 20 viên bi, có 10 viên bi màu xanh Tìm tỉ số số bi màu xanh số bi Sơn? Bài giải Tỉ số số bi màu xanh số bi Sơn là: 10 : 20 = 10 20 = 50 100 = 50 % Tiết 75: Giải toán tỉ số phần trăm Ví dụ: TrườngưTiểuưhọcưVạnưThọưcóư600ưhọcưsinh,ư trongưđóưcóư315ưhọcưsinhưnữ.ưTìmưtỉưsốưphầnưtrămư củaưsốưhọcưsinhưnữưvàưsốưhọcưsinhưtoànưtrường Tỉ số số học sinh nữ số học sinh toàn trờng là: 315 : 600 Ta có: 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5 % Vậyưtỉưsốưphầnưtrămưcủaưsốưhọcưsinhưnữưvàưsốưhọcư sinhưtoànưtrườngưlàư52,ư5ư% Thông thờng ta viết gọn cách tính nh sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5 % Tiết 75: Giải toán tỉ số phần trăm Muốnưtìmưtỉưsốưphầnưtrămưcủaưhaiưsốư315ưvàư 600ưtaưlàmưthếưnào? -Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số 315 600 ta làm nh sau: Tìm thơng 315 600 Nhân thơng với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm đợc Tiết 75: Giải toán tỉ số phần trăm Bài toán: Trongư80ưkgưnướcưbiểnưcóư2,8ưkgưmuối.ư Tìmưtỉưsốưphầnưtrămưcủaưlượngưmuốiưtrongưnướcưbiển Bài giải Tỉ số phần trăm lợng muối nớc biển là: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5 % Đáp số: 3,5 % Tiết 75: Giải toán tỉ số phần trăm Luyện tập Bài 1: Viếtưthànhưtỉưsốưphầnưtrămư(theoưmẫu): 0,57 Mẫu: 0,57 = 57% 0,3 = 30% 0,234 = 23,4% 1,35 = 135 % Bài 2: Tínhưtỉưsốưphầnưtrămưcủaưhaiưsốư(theoưmẫu): a) 19 30 Mẫu: 19:30=0,6333 = 63,33% b) 45 61 45 : 61 = 0,7377 =73,77% c) 1,2 26 1,2 : 26 = 0,0461 = 4,61% Chú ý: Nếuưphầnưthậpưphânưcủaưthươngưcóưnhiềuưchữưsốưthìưchỉư lấyưđếnư4ưchữưsố Tiết 75: Giải toán tỉ số phần trăm Luyện tập Bài 3: (SGK Trang 75) Bài giải Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52 % Đáp số: 52 % Tiết 75: Giải toán tỉ số phần trăm Củng cố: Muốnưtìmưtỉưsốưphầnưtrămưcủaưhaiưsốưtaưlàmưthếưnào? Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm nh sau: - Tìm thơng hai số - Nhân thơng với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 75 giải toán về tỉ số phần trăm , tiết 75 giải toán về tỉ số phần trăm , tiết 75 giải toán về tỉ số phần trăm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay