tiết 44 luyện tập chung toán 5

5 146 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Toán Tiết 44: Luyện tập chung Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a 42 m 34cm = 42,34 m 56,29 b.56 dm 29 cm = dm 6, 02 c, m cm = m 4,352 d, 4352 m = km Toán Tiết 44: Luyện tập chung Bài 2:Viết số đo sau dới dạng số đo có đơn vị ki-lô-gam a, 500 g = 0,5 kg c, b, 347 g = 0,347 kg 1,5 = 1500 kg Toán Tiết 44 : Luyện tập chung Bài Viết số đo sau dới dạng số đo có đơn vị mét vuông: a, km = 7000000 m 2 b, 30dm = 0,3 m 2 300dm =3m 8,5ha = 85000 m 2 = 5,15 m 4ha = 40000 m 515dm 2 Toán Tiết 44: Luyện tập chung Bài Bài giải Đổi 0,15 = 150 m chữ nhật có nửa chu vi 0,15 km Một sân km trờng hình Tổng số 2phần là: + = ( phần) chiều rộng chiều dài Tính diện tích sân trờng với sân trờng 150ta.: x = 90 (m) đơn vị đo Chiều métdàivuông, héc Chiều rộng sân trờng 150 - 90 = 60 (m) Diện tích sân trờng 90 x 60 = 5400 (m )2 Đổi 5400 m2 = 0,54 Đáp số: 5400 m ; 0,54
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 44 luyện tập chung toán 5 , tiết 44 luyện tập chung toán 5 , tiết 44 luyện tập chung toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay