tiết 41 luyện tập toán 5

5 143 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Toán Tiết 41: Luyện tập chung Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: a 35m 23 cm = 35,23 m 51,3 b 51 dm cm = dm 14,07 c, 14 m cm = m Toán Tiết 41: Luyện tập Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống (thep mẫu): 315 cm = 3,15 m 234 cm = 2,34m 506 cm = 5,06 m 3,40m 34 dm = Mẫu: 315 cm = 3,15 m Cách làm: 315 cm = 300 cm + 15 cm = 3m 15 cm 15/100 m = 3,15 m Thứ năm ngày tháng năm 2007 Toán Tiết 41: Luyện tập Bài Viết số đo sau dới dạngsố thập phân có đơn vị kilô-mét: a, km 245 m = 3,245 km b km 34 m c 307 m = 5,034 km = 0, 307 km Toán Tiết 41: Luyện tập Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a 12,44 m = 12 m 44 cm b 7,4 dm = dm cm c 3,45 km = 3450 m d 34,3 km = 34300 m
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 41 luyện tập toán 5 , tiết 41 luyện tập toán 5 , tiết 41 luyện tập toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay