tiết 39

16 184 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Cửa Tùng Thứ ba ngày tháng 12 năm 2007 Tập đọc Cửa Tùng Luyện đọc cứu nước mướt màu xanh rặng phi lao lược Thuỵ Chương Thuyền xuôi dòng Bến Hải -//con sông in đậm dấu ấn lịch sử thời chống Mỹ cứu nước // Bình minh, / mặt trời thau đồng đỏ ối / chiếu xuống mặt biển, / nước biển nhuộm màu hồng nhạt.//Trưa, nước biển xanh lơ/ chiều tà đổi sang màu xanh lục.// Thứ ba ngày tháng 12 năm 2007 Tập đọc Cửa Tùng Tìm hiểu Thuỵ Chương Thứ ba ngày tháng 12 năm 2007 Tập đọc Cửa Tùng Tìm hiểu Thuỵ Chương Thuyền xuôi dòng Bến Hải - sông in đậm dấu ấn lịch sử thời chống Mỹ cứu nước Tìm hiểu Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải - Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre, rặng phi lao Cảnh biển Cửa Tùng * Bãi biển: Bà Chúa bãi tắm Tìm hiểu Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải - Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre, rặng phi lao Cảnh biển Cửa Tùng * Bãi cát: Bà Chúa bãi tắm * Nước biển: + Bình minh - mặt trời đỏ ối - nước biển màu hồng nhạt Tìm hiểu Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải - Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre, rặng phi lao Cảnh biển Cửa Tùng * Bãi cát: Bà chúa bãi tắm * Nước biển: + Bình minh - mặt trời đỏ ối - nước biển màu hồng nhạt + Buổi trưa - nước biển màu xanh lơ Tìm hiểu Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải - Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre, rặng phi lao Cảnh biển Cửa Tùng * Bãi cát: Bà chúa bãi tắm * Nước biển: + Bình minh - mặt trời đỏ ối - nước biển màu hồng nhạt + Buổi trưa - nước biển màu xanh lơ + Chiều tà - nước biển đổi màu xanh lục Tìm hiểu Bờ biển Cửa Tùng lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim sóng biển Tìm hiểu Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải - Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre, rặng phi lao Cảnh biển Cửa Tùng * Bãi cát: Bà chúa bãi tắm * Nước biển: + Bình minh - mặt trời đỏ ối - nước biển màu hồng nhạt + Buổi trưa - nước biển màu xanh lơ + Chiều tà - nước biển đổi màu xanh lục Bờ biển Cửa Tùng lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim sóng biển Ca ngợi vẻ đẹp kì diệu Cửa Tùng - cửa biển thuộc miền Trung nước ta Thứ ba ngày tháng 12 năm 2007 Tập đọc Cửa Tùng Thuỵ Chương Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu số gặp biển mênh mông Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi Cửa Tùng Bãi cát ngợi ca Bà Chúa bãi tắm Diệu kì thay, ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển Bình minh, mặt trời thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt Trưa, nước biển xanh lơ chiều tà đổi sang màu xanh lục Thứ tư ngày tháng 11 năm 2007 Tập đọc Cửa Tùng Thuỵ Chương Ca ngợi vẻ đẹp kì diệu Cửa Tùng - cửa biển thuộc miền Trung nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 39 , tiết 39 , tiết 39

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay