tiết 30 luyện tập chung toán 5

16 203 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Kiểm tra cũ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 45 204 2hm2 dam2 = dam 545hm2 = km .hm2 31cm2 78 mm2 = 3178 dam2 760dm2 = m2 dm 60 Đọc bảng đơn vị đo diện tích? Bảng đơn vị đo diện tích: Km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2 Nêu mối quan hệ đơn vị đo diện tích? Mối quan hệ đơn vị đo diện tích: Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé đứng liền sau Đơn vị bé 100 đơn vị lớn đừng liền trước Thứ sáu ngày 17 tháng 10 nm 2008 Toán Tiết 30: Luyện tập chung Bài 1: Viết phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn -Để sp xếp phân số theo thứ tự từ bé đến lớn, trước hết phải làm gì? -Em có nhận xét phân số phần a) ? a) b) 32 ; 18 35 35 3 ; ; ; 31 ; 28 35 35 ; 12 Chúng ta phải so sánh phân số Là phân số có mẫu số Trong hai phân số có mẫu số: - Nêu cách so sánh phân số - Phân số có tử số bé bé mẫu số? - Phân số có tử số lớn lớn Nếu hai tử số hai phân số - Em có nhận xét phân số phần b? Là phân số khác mẫu số -Nêu cách so sánh phân số mẫu số? Bài giải Muốn so sánh phân số khác mẫu số ta qui đồng mẫu số phân số so sánh phân số qui đồng b) Qui đồng mẫu số phân số a) Vì tử số 18 < 28 < 31 < 32 2ta có: Nên 18 35 < 28 35 < 28 35 < 28 35 = 12 ; = 12 Vì Nên 12 12 < < 12 = Giữ nguyên ; < < 12 12 < < 10 12 10 12 Bài 2: Tính a) -Đọc biểu thức phần a? + + 12 -Nêu cách thực phép tính cộng phân số -Đọc biểu thức phần b? -Nêu cách thực trừ phân số? -Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức có phép tính cộng phép tính trừ? b) - 16 - 11 32 - Đọc biểu thức phần c) - Nêu cách thực phép tính nhân phân số -Đọc biểu thức phần d) c) x x -Nêu cách thực phép tính chia phân số? Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức có phép tính nhân phép tính chia? d) 15 16 : x a) = = 12 + 22 28 32 + - - c) 12 + 12 12 d) 16 14 32 - - 11 = 32 11 32 32 = x x 5 3x2x5 = = 5x7x2x3 11 = 12 b) = + 15 15 16 x : 8 x x 16 15 3x5x8x3 = = 2x8x3x4 * Lưu ý: Nếu kết phân số chưa tối giản phải rút gọn phân số tối giản Nêu rút gọn trình tính cho thuận lợi Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán yêu cầu gì? - Muốn tính diện tích hồ nước trước hết phải làm gì? Tóm tắt: Diện tích khu nghỉ mát: Diện tích hồ nước: dt khu 10 nghỉ mát Diện tích hồ nước:? m2 Bài giải: = 50000 m2 Diện tích hồ nước là: 50000 :10 x3 = 15000 ( m ) Hoặc: 50000 x = 15000 ( 10 Đáp số: 15000 ( m2 ) m2 ) Bài 4: Tóm tắt: - Bài toán cho biết gì? -Bài toán yêu cầu gì? Tuổi bố: ? tuổi 30 tuổi Tuổi con: ? tuổi - Bài toán thuộc dạng tóan gì? -Bài toán thuộc dạng tìm số biết hiệu tỉ số -Nêu cách giải toán tìm số biết hiệu tỉ số? -Tìm hiệu số phần - Tìm giá trị phần - Tìm giá trị số Bài giải: Theo sơ đồ, hiệu số phần là: - = (phần) Tuổi là: 30 : = 10 (tuổi) Tuổi bố là: 10 + 30 = 40 (tuổi) Đáp số: Con 10 tuổi Bố 40 tuổi Thứ sáu ngày 17 tháng 10 nm 2008 Toán Tiết 30: Luyện tập chung Hôm cô dạy em gì? Nêu cách thực so sánh phân số? Nêu bước giải toán tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) tỉ số hai số đó? Bài tập thực hành Nối hai phân số với 24 100 78 50 10 48 200 156 100 Tính nhanh 72 x63 = x36 2x7=14 45 x 48 = 5x4=20 12 x9 [...]... + 30 = 40 (tuổi) Đáp số: Con 10 tuổi Bố 40 tuổi Thứ sáu ngày 17 tháng 10 nm 2008 Toán Tiết 30: Luyện tập chung Hôm nay cô dạy các em bài gì? Nêu cách thực hiện so sánh các phân số? Nêu các bước giải bài toán tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó? Bài tập thực hành Nối hai phân số bằng nhau với nhau 3 5 24 100 78 50 6 10 48 200 156 100 Tính nhanh 72 x63 = 9 x36 2x7=14 45 x 48 = 5x4=20... tắt: - Bài toán cho biết gì? -Bài toán yêu cầu gì? Tuổi bố: ? tuổi 30 tuổi Tuổi con: ? tuổi - Bài toán thuộc dạng bài tóan gì? -Bài toán thuộc dạng tìm 2 số biết hiệu và tỉ số -Nêu cách giải bài toán tìm 2 số biết hiệu và tỉ số? -Tìm hiệu số phần bằng nhau - Tìm giá trị một phần - Tìm giá trị của từng số Bài giải: Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần) Tuổi của con là: 30 : 3 = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 30 luyện tập chung toán 5 , tiết 30 luyện tập chung toán 5 , tiết 30 luyện tập chung toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay