tiếng ru

6 176 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:42

Tiếng ru Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2007 Tập đọc Tiếng ru (64) Tố Hữu Luyện đọc đồng chí nhân gian lửa tàn Con ong làm mật,/ yêu hoa / Con cá bơi,/ yêu nớc;//con chim ca, /yêu trời / Con ngời muốn sống, / / Phải yêu đồng chí,/ yêu ngời anh em // Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2007 Tập đọc Tiếng ru (64) Tố Hữu Tìm hiểu Con ong - yêu hoa Con cá - yêu nớc Con chim - yêu trời Vì hoa giúp ong làm mật Vì nớc môi trờng sống Vì bầu trời nơi chim thả sức tung cánh hót ca Nêu cách hiểu em câu thơ khổ Mẫu: Một chẳng sáng đêm Một không làm nên đêm sáng Nhiều làm nên đêm sáng Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một thân lúa chín, không làm nên mùa lúa chín Nhiều thân lúa chín, làm nên mùa lúa chín Một ngời đâu phải nhân gian/ Sống đốm lửa tàn mà Một ngời loài ngời/ Sống giống nh đốm lửa tàn lụi Nhiều ngời làm nên nhân loại/ Sống cô đơn ngời giống nh đốm lửa nhỏ không toả sáng Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2007 Tập đọc Tiếng ru (64) Tố Hữu Bài thơ khuyên ngời sống cộng đồng phải yêu thơng anh em, bạn bè, đồng chí Tìm hiểu Con ong - yêu hoa Con cá - yêu nớc Con chim - yêu trời Vì hoa giúp ong làm mật Vì nớc môi trờng sống Vì bầu trời nơi chim thả sức tung cánh hót ca Núi không chê đất thấp Vì núi nhờ có đất bồi mà cao Biển không chê sông nhỏ Vì biển nhờ có nớc muôn dòng sông mà đầy Con ong .yêu nớc, Con ngời ngời anh em Một mùa vàng Một ngời lửa tàn mà
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếng ru , tiếng ru , tiếng ru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay