tích cực tham gia việc lớp việc trường

15 178 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:42

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô dự với lớp 3b Giáo án : môn Đạo Đức - Lớp Trở Trang tiếp Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Kiểm tra cũ Kiểm tra cũ Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Bài Đạo đức Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (tiết 2) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) I Bài tập 4: Xử lý tình sau: Tình 1: Lớp Tuấn chuẩn bị cắm trại Tuấn phân công mang cờ hoa để trang trí lều trại, Tuấn định từ chối ngại mang Em làm em bạn Tuấn ? Tình 2: Nếu học sinh lớp, em làm lớp có bạn học yếu? Tình 3: Sau chơi, cô giáo họp dặn lớp ngồi làm tập Cô vừa lúc, số bạn đùa nghịch, làm ồn Nếu em cán lớp, em làm tình đó? Tình 4: Khiêm phân công mang lọ hoa để chuẩn bị cho buổi liên hoan kỉ niệm ngày tháng Nhưng hôm Khiêm bị ốm Nếu em Khiêm em làm gì? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) I Bài tập 4: Xử lý tình sau: Tình 1: Tình 1: Lớp Tuấn chuẩn bị cắm trại Tuấn phân công mang cờ hoa để trang trí lều trại, Tuấn định từ chối ngại mang Em làm em bạn Tuấn ? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) I Bài tập 4: Xử lý tình sau: Tình 2: Tình 2: Nếu học sinh lớp, em làm lớp có bạn học yếu? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) I Bài tập 4: Xử lý tình sau: Tình 3: Tình 3: Sau chơi, cô giáo họp dặn lớp ngồi làm tập Cô vừa lúc, số bạn đùa nghịch, làm ồn Nếu em cán lớp, em làm tình đó? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) I Bài tập 4: Xử lý tình sau: Tình 4: Tình 4: Khiêm phân công mang lọ hoa để chuẩn bị cho buổi liên hoan kỉ niệm ngày tháng Nhưng hôm Khiêm bị ốm Nếu em Khiêm em làm gì? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) II Bài tập 5: Đăng kí tham gia làm việc lớp, việc trường kế hoạch thực Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) Tham gia việc lớp, việc trường vừa quyền, vừa bổn phận học sinh Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) Xin chân thành cảm ơn thầy cô đến dự với lớp! Kính chúc thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công nhiều công tác giảng dạy Trở Trang tiếp [...]... Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) II Bài tập 5: Đăng kí tham gia làm việc lớp, việc trường và kế hoạch thực hiện Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của mỗi học sinh Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (... sinh Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2008 Đạo đức Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường ( tiết2) Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ với lớp! Kính chúc các thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy Trở về Trang tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: tích cực tham gia việc lớp việc trường , tích cực tham gia việc lớp việc trường , tích cực tham gia việc lớp việc trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay