thực hành

12 181 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:41

Thứ t ngày 26 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 45: Tiết 45: Thực hành 1.Thay đổi phông chữ: Chọn văn 2.Nháy chuột mũi tên 3.Chọn phông chữ Tiết 45: Thực hành Thay đổi cỡ chữ: Nháy chuột mũi tên 1.Chọn văn Chọn cỡ chữ Tiết 45: Thực hành 3.Căn lề: Sử dụng nút lệnh Cách 1: Bớc 1: Chọn phần văn cần lề Bớc 2: Nháy chuột lên bốn nút lệnh sau: Căn Căn thẳng lề trái Căn hai bên Căn thẳng lề phải Tiết 45: Thực hành Căn lề Cách 1: Sử dụng nút lệnh Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím * Để thẳng lề trái em dùng tổ hợp phím nào? A Ctrl+L B Ctrl+J C Ctrl+R D Ctrl+E * Để thẳng lề phải em dùng tổ hợp phím nào? A Ctrl+L B Ctrl+E C Ctrl+R D Ctrl+J * Để em dùng tổ hợp phím nào? A Ctrl+J B Ctrl+E C Ctrl+L D Ctrl+U * Để lề bên em dùng tổ hợp phím nào? A Ctrl+B B Ctrl+E C Ctrl+R D Ctrl+J Xin chúc mừng bạn, bạn làm !
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành , thực hành , thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay