thư gửi bà

21 175 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:40

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Kiểm tra cũ: Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu! Lâu rồi, cháu cha đợc quê, cháu nhớ bà Dạo bà có khoẻ không ạ? Gia đình cháu bình thờng Năm nay, cháu học lớp Từ đầu năm học đến giờ, cháu đợc điểm 10 đấy, bà ạ! Ngày nghỉ, cháu thờng đợc bố mẹ cháu cho chơi Cháu nhớ năm ngoái đợc quê, thả diều anh Tuấn đê ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dới ánh trăng Cháu hứa với bà học thật giỏi, chăm ngoan để bà vui Cháu kính chúc bà mạnh khoẻ, sống lâu Cháu mong chóng đến hè để đợc quê thăm bà Cháu bà Đức Trần Hoài Đức Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Từ khó đọc: lâu chăm ngoan dạo ánh trăng khoẻ sống lâu Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Bài đợc chia làm đoạn? Bài đợc chia làm đoạn Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Phần mở đầu Phần nội dung Phần kết thúc Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu! Lâu rồi, cháu cha đợc quê, cháu nhớ bà Dạo bà có khoẻ không ạ? Gia đình cháu bình thờng Năm nay, cháu học lớp Từ đầu năm học đến giờ, cháu đợc điểm 10 đây, bà ạ! Ngày nghỉ, cháu thờng đợc bố mẹ cháu cho chơi Cháu nhớ năm ngoái đợc quê, thả diều anh Tuấn đê ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dới ánh trăng Cháu hứa với bà học thật giỏi, chăm ngoan để bà vui Cháu kính chúc bà mạnh khoẻ, sống lâu Cháu mong chóng đến hè để đợc quê thăm bà Cháu bà Đức Trần Hoài Đức Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2003 Phần mở đầu Bà kính yêu! Lâu rồi, cháu cha đợc quê, cháu nhớ bà Dạo bà có khoẻ không ạ? Phần nội dung Phần kết thúc Gia đình cháu bình thờng Năm nay, cháu học lớp Từ đầu năm học đến giờ, cháu đợc điểm 10 đây, bà ạ! Ngày nghỉ, cháu thờng đợc bố mẹ cháu cho chơi Cháu nhớ năm ngoái đợc quê, thả diều anh Tuấn đê ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dới ánh trăng Cháu hứa với bà học thật giỏi, chăm ngoan để bà vui Cháu kính chúc bà mạnh khoẻ, sống lâu Cháu mong chóng đến hè để đợc quê thăm bà Cháu bà Đức Trần Hoài Đức Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2003 Dạo bà có khoẻ không ạ? Cháu nhớ năm ngoái đợc quê, thả diều anh Tuấn đê ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dới ánh trăng Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Bạn Đức viết th cho ai? Bạn Đức viết th cho bà quê Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Dòng đầu th bạn ghi nào? Dòng đầu th bạn ghi rõ nơi ngày gửi th: Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2003 Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Bạn Đức hỏi thăm bà điều gì? Đức hỏi thăm sức khoẻ bà: Bà có khoẻ không ạ? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Đức kể với bà ? Đức kể với bà tình hình gia đình thân bạn Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Đoạn cuối th cho thấy tình cảm bạn Đức với bà nào? Bạn Đức kính trọng yêu quý bà Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Củng cố: Các viết th cho ông bà hay ngời thân cha? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Một Một bức th th gồm gồm mấy phần? phần? - Phần đầu th phần - Phần th - Phần cuối th Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Luyện đọc Tìm hiểu nội dung Lâu Phần đầu: (Mở đầu th) dạo - Đức viết th cho bà quê - Dòng đầu ghi rõ nơi ngày gửi khoẻ Phần chính: (Nội dung th) ánh trăng - Đức hỏi thăm sức khoẻ bà chăm ngoan - Đức kể với bà tình hình gia đình sống lâu thân Phần cuối: (Kết thúc th) - Đức kính trọng yêu quý bà Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà [...]... tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Dòng đầu bức th bạn ghi thế nào? Dòng đầu th bạn ghi rõ nơi và ngày gửi th: Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Bạn Đức hỏi thăm bà điều gì? Đức hỏi thăm sức khoẻ của bà: Bà có khoẻ không ạ? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Đức kể với bà những gì ? Đức kể với bà về tình hình gia đình và bản... và bản thân bạn Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Đoạn cuối bức th cho thấy tình cảm của bạn Đức với bà thế nào? Bạn Đức rất kính trọng và yêu quý bà Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Củng cố: Các con đã bao giờ viết th cho ông bà hay ngời thân cha? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Một Một bức bức th th gồm gồm mấy mấy phần? phần? - Phần đầu... 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà Luyện đọc Tìm hiểu nội dung Lâu rồi 1 Phần đầu: (Mở đầu th) dạo này - Đức viết th cho bà ở quê - Dòng đầu ghi rõ nơi và ngày gửi khoẻ 2 Phần chính: (Nội dung chính bức th) ánh trăng - Đức hỏi thăm sức khoẻ của bà chăm ngoan - Đức kể với bà về tình hình gia đình sống lâu và bản thân 3 Phần cuối: (Kết thúc bức th) - Đức rất kính trọng và yêu quý bà Thứ năm ngày 15 tháng... sức khoẻ của bà chăm ngoan - Đức kể với bà về tình hình gia đình sống lâu và bản thân 3 Phần cuối: (Kết thúc bức th) - Đức rất kính trọng và yêu quý bà Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Th gửi bà
- Xem thêm -

Xem thêm: thư gửi bà , thư gửi bà , thư gửi bà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay