thông tin xung quanh ta mẫu 1

16 162 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:40

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC GV: Phạm Thị Kim Dung KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1:Em nêu máy tính để bàn - Màn hình - Phần thân máy - Bàn phím - Chuột Thứ tư ngày 10 tháng năm 2008 Tin học Bài 5: Mét cöa hµng buæi s¸ng b¸n ®îc 525 kg g¹o, buæi chiÒu b¸n ®îc Ýt h¬n buæi s¸ng 135 kg Hái buæi chiÒu cöa hµng ®ã b¸n ®îc bao nhiªu ki-l«-gam g¹o? Bài 5: Mét cöa hµng buæi s¸ng b¸n ®îc 525 kg g¹o, buæi chiÒu b¸n ®îc Ýt h¬n buæi s¸ng 135 kg Hái buæi chiÒu cöa hµng ®ã b¸n ®îc bao nhiªu ki-l«-gam g¹o? Thông tin dạng văn Thông tin dạng văn Sách giáo khoa, sách truyện , báo bia cổ… chứa đựng thông tin dạng văn Thông tin dạng âm Tiếng chuông, tiếng trống trường, tiếng mưa, tiếng em bé khóc, tiếng kêu loài vật… Đó thông tin dạng âm Thông tin dạng hình ảnh Thông tin dạng hình ảnh: Những ảnh, tranh vẽ sách giáo khoa, tờ báo hay tín hiệu đèn giao thông lúc xanh lúc đỏ… Đó thông tin dạng hình ảnh Máy tính giúp dễ dàng sử dụng ba dạng thông tin Trò chơi: Ai nhanh Điền từ thiếu vào chỗ trống(…) a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận thông tin âm hình ảnh Và dạng……………… dạng………… văn Và b) Truyện tranh cho em thông tin dạng ………… hình ảnh dạng……………… âm b) Tiếng hát cho em thông tin dạng ………… [...]... Thông tin dạng hình ảnh Thông tin dạng hình ảnh: Những bức ảnh, tranh vẽ trong sách giáo khoa, trên các tờ báo hay tín hiệu đèn giao thông lúc xanh lúc đỏ… Đó là những thông tin dạng hình ảnh Máy tính giúp chúng ta dễ dàng sử dụng được ba dạng thông tin trên Trò chơi: Ai nhanh hơn Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống(…) a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin âm thanh hình... Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống(…) a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin âm thanh hình ảnh Và dạng……………… dạng………… văn bản Và b) Truyện tranh cho em thông tin dạng ………… hình ảnh dạng……………… âm thanh b) Tiếng hát cho em thông tin dạng …………
- Xem thêm -

Xem thêm: thông tin xung quanh ta mẫu 1 , thông tin xung quanh ta mẫu 1 , thông tin xung quanh ta mẫu 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay