viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

7 149 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:39

Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Ôn tập số đo khối lượng a Bảng đơn vị đo khối lượng, quan hệ đơn vị đo liền kề Lớn kg tạ kg yến kg Bé kg hg dag g Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Ôn tập số đo khối lượng a Bảng đơn vị đo khối lượng, quan hệ đơn vị đo liền kề Lớn kg 1tấn = 10tạ kg tạ yến 1tạ = 10yến = 10 1yến = 10kg tạ = 10 kg Bé kg hg 1kg 1hg = 10hg = 10dag 1 = yến = kg 10 10 dag g 1dag 1g dag = 10g = hg 10 = 10 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân b Quan hệ đơn vị đo thông dụng = 10 tạ 1 tạ = = 0,1 10 = 1000 kg 1 kg = = 0,001 1000 tạ = 100 kg tạ = 0,01 tạ kg = 100 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Cách viết số đo khối lượng dạng số thập phân */ Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132 kg = tấn 132 kg = Vậy: 132 = 5,132 1000 132 kg = 5,132 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Luyện tập: Bài 1/ 45 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: b 14 kg = 14 14 kg = = 3,014 1000 d 500kg = 500 = 500kg = 0,500 = 0,5 1000 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Luyện tập: Bài 2/ 46 Viết số đo sau dạng số thập phân: a Có đơn vị đo kg: 50 2kg50g = kg = 2,050kg = 2,05kg */ 1000 kg = 10,003 kg */ 10kg3g = 10 1000 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân b.Viết số đo sau dạng số thập phân có đơn vị tạ: 50 tạ = 2,50tạ */ 2tạ50kg = 100 */ 34kg = 34 100 tạ = 0,34 tạ = 2,5tạ
- Xem thêm -

Xem thêm: viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân , viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân , viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay