vẽ quê hương

11 163 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:38

Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2006 Tập đọc Kiểm tra cũ Tình cảm bạn Đức bà nào? Đức kính trọng yêu quý bà Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc Vẽ quê hương Luyện đọc làng xóm, lượn quanh, nắng lên Xanh tươi, đỏ thắm Tre xanh, lúa xanh A, nắng lên Chị tranh Quê ta đẹp quá! Tìm hiểu 1.Kể tên cảnh vật tả thơ? Những cảnh vật tả thơ: Làng xóm, tre, lúa, sông máng, trời, nhà, trường học, gạo, mặt trời, cờ * Sông máng (sông đào): Sông người đào để lấy nước tưới ruộng để thuyền bè lại Hãy kể tênsắc màunhỏ sắcđã màdùng bạn nhỏ Những màu mà bạn để quê dùnghương: để vẽ quê hương? vẽ Xanh tươi, đỏ thắm, xanh ngắt, xanh mát, đỏ chót, VìBức saotranh tranh quê hương đẹp? quê hương đẹp: Vì bạn nhỏ yêu quê hương Bài thơ ca ngợi điều gì? Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương tình yêu quê hương tha thiết bạn nhỏ Vẽ quê hương Em quay màu đỏ Bút chì xanh đỏ Vẽ nhà em Em gọt hai đầu Ngói đỏ tươi Em thử hai màu Trường học đồi Xanh tươi, đỏ thắm Em tô đỏ thắm Cây gạo đầu xóm Em vẽ làng xóm Hoa nở chói ngời Tre xanh, lúa xanh A, nắng lên Sông máng lượn quanh Mặt trời đỏ chót Một dòng xanh mát Lá cờ Tổ quốc Trời mây bát ngát Bay trời xanh Xanh ngắt mùa thu Xanh màu ước mơ Chị tranh Quê ta đẹp quá! Định Hải Vẽ quê hương Bút chì Em gọt Em thử Xanh tươi, Em vẽ Tre xanh, Sông máng Một dòng Trời mây Xanh ngắt Xanh màu Em quay đầu đỏ Vẽ nhà em Ngói đỏ tươi Trường học đồi Em tô đỏ thắm Cây gạo đầu xóm Hoa nở chói ngời A, nắng lên Mặt trời đỏ chót Lá cờ Tổ quốc Bay trời xanh Chị tranh Quê ta đẹp quá! Định Hải Vẽ quê hương Bút chì Em gọt Em thử Xanh tươi, Em vẽ Tre xanh, Sông máng Một dòng Trời mây Xanh ngắt Xanh màu Em quay Vẽ nhà Ngói Trường học Em tô Cây gạo Hoa nở A, Mặt trời Lá cờ Bay Chị Quê ta đẹp quá! Định Hải Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2006 Tập đọc Vẽ quê hương Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Vẽ quê hương Luyện đọc lượn quanh Xanh tươi, đỏ thắm Tre xanh, lúa xanh A, nắng lên Chị tranh Quê ta đẹp quá! Tìm hiểu Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương tình yêu quê hương tha thiết bạn nhỏ [...]...Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tập đọc: Vẽ quê hương Luyện đọc lượn quanh Xanh tươi, đỏ thắm Tre xanh, lúa xanh A, nắng lên rồi Chị ơi bức tranh Quê ta đẹp quá! Tìm hiểu bài Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và tình yêu quê hương tha thiết của một bạn nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: vẽ quê hương , vẽ quê hương , vẽ quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay