trừ số đo thời gian

6 176 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:38

Kiểm tra cũ Thực phép tính sau: 3ph45g + 7ph15g = 10ph60g 10ph60g = 11ph 3g7ph + 9g18ph = 12g45ph 18g42ph + 5g18ph = 23g60ph 23g60ph = 24g 24g = ngày Thứ ngày tháng Toán năm 2007 Tiết 124: trừ số đo thời gian Ví dụ 1: Thực phép tính sau: - 15g55ph 13g10ph 2g45ph Vậy: 15 55 phút 13giờ 10 phút = 45 phút - 3ph20g đổi thành 2ph45g - 2ph80g 2ph45g 0ph35g Vậy: 3phút20giây 2phút 45 giây = 35 giây Bài 1: Tính: a/ 23phút25giây 15phút12giây = 8phút13giây b/ 54phút21giây 21phút34giây = Đổi thành 53phút81giây 21phút34giây = 32phút47giây c/ 22giờ15phút 12giờ35phút = Đổi thành 21giờ75phút 12giờ35phút = 9giờ40phút Bài 2: Tính: a/ 23ngày12giờ 3ngày8giờ = 20ngày4giờ b/ 14ngày15giờ 3ngày17giờ = Đổi thành 13ngày39giờ 3ngày17giờ = 10ngày22giờ c/ 13năm2tháng 8năm6tháng = Đổi thành 12năm14tháng 8năm6tháng = 4năm8tháng Trừ số đo thời gian: - Đặt tính: Các số có đơn vị thẳng hàng với - Thực theo đơn vị đo
- Xem thêm -

Xem thêm: trừ số đo thời gian , trừ số đo thời gian , trừ số đo thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay