trò chơi stichks tiết 2

9 308 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:37

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Giáo viên: Phạm Thị Kim Dung Kiểm tra cũ Nêu cách quy định cho người chơi chơi trước trò chơi Dots Nháy chuột vào Game chọn You Start Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2008 Tin học Cách khởi động trò chơi Sticks Nháy đúp chuột lên biểu tượng hình Quy tắc chơi Các que (đoạn thẳng) có màu khác xuất hình với tốc độ nhanh dần Que xuất sau đè lên que có Nhiệm vụ em nháy chuột nhanh xác để làm biến hết que Khi hết que, em máy tính “chúc mừng” thành tích Cách chơi que liên tiếp xuất hình Nháy chuột vào Skill chọn ba mức chơi: Beginer, Intermediate, Advancde Tương ứng với tốc độ xuất nhanh dần que Cách chơi que xuất sẵn hình Nháy chuột vào Skill chọn hai kiểu chơi: 100 Sticks pick up 500 Sticks pick up Cách thoát trò chơi Nháy chuột Game chọn Exit nháy chuột vào nút close Bước 1: Khởi động trò chơi Sticks Bước 2: Thực chơi Bước 3: Thoát chương trình trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi stichks tiết 2 , trò chơi stichks tiết 2 , trò chơi stichks tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay