trò chơi block tiết 1

6 145 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:37

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Giáo viên: Phạm Thị Kim Dung Kiểm tra cũ Thế mạng máy tính Nhiều máy tính nối với tạo thành mạng máy tính Các máy tính mạng trao đổi thông tin với Thứ tư ngày tháng 10 năm 2008 Tin học Khởi động trò chơi Blocks Nháy đúp chuột lên biểu tượng động trò chơi Blocks để khởi Quy tắc chơi trò chơi Blocks Để bắt đầu lượt chơi ta ấn phím F2 Khi nháy chuột lên ô vuông, hình vẽ lật lên Nếu lật liên tiếp hai ô có hình vẽ giống nhau, ô biến Nhiệm vụ em làm biến tất ô nhanh tốt Bước 1: Khởi động trò chơi Blocks Bước 2: Thực chơi Bước 3: Ấn phím F2 để bắt đầu lượt chơi Bước 4: Thoát trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi block tiết 1 , trò chơi block tiết 1 , trò chơi block tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay